TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MALTA CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI

Sayın Üyemiz,

14 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve onaylanması uygun bulunan  ’’ Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’’ ve eki  ’’Protokol’’ ün onaylanması; 02.01.2013 tarihinde kabul edilerek 17.01.2013 tarihinde Resmi gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma metnine https://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/3308  adresinden ulaşılabilir.

Bilgilerinize sunulur.


Saygılarımla,