TÜRKİYE-FİLİPİNLER ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ ANLAŞMASI’NIN FİLİPİNLER SENATOSU’NDA ONAYLANARAK KABUL EDİLMESİ

T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından Kurulumuza iletilen yazıda, 2009 tarihli ‘’Türkiye-Filipinler Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’’nın 14 Aralık 2015 tarihinde onaylandığı ve Filipinler iç hukuk sürecinin tamamlanmasını müteakip yürürlüğe giriş tarihinin Filipinler Dışişleri Bakanlığı’nca bilahare iletileceği bildirilmektedir. 

Anılan anlaşmaya ilişkin Filipin Parlamentosu tarafından alınan 107 sayılı karar örneği ekte yer almaktadır.