TÜRKİYE-GAC KEK 3. DÖNEM TOPLANTISI

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan Kurulumuza iletilen yazıda; Türkiye-Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı'nın, T.C. Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz eş başkanlığında, 3-5 Ekim 2017 tarihleri arasında Pretorya'da gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

Bahse konu toplantının hazırlıkları çerçevesinde kullanılmak üzere ülkemizin anılan ülke ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerine dair bilgi notları ve ikili görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların istenildiği belirtilmektedir. 

Ayrıca, KEK Toplantısı sonucunda imzalanacak olan Toplantı Tutanağına dahil edilmesi uygun görülen Türkçe ve Fransızca (mümkün olması halinde İngilizce) madde önerilerinin istenildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede; Türkiye-Güney Afrika Cumhuriyeti 3. Dönem KEK Toplantısı'nda gündeme getirilmesinde fayda görülen konular ve madde önerilerinin http://portal.deik.org.tr/Anket/453 bağlantısında yer alan anketi doldurarak 8 Eylül 2017, Cuma günü mesai bitimine tarihine kadar DEİK'e (İrem Develioğlu Tel: 0212 339 50 70 E-posta: africa@deik.org.tr) iletilmesi rica olunur.