TÜRKİYE - HİNDİSTAN YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI, 27 HAZİRAN 2013, DEİK

Sayın Üyemiz,

Hindistan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Sayın Farooq Abdullah, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’ın davetlisi olarak 25 – 28 Haziran 2013 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Bu çerçevede 27 Haziran 2013 tarihinde, saat 10:00 – 16:00 arasında DEİK’te Türkiye – Hindistan Yenilenebilir Enerji Alanında İşbirliği Toplantısı ve Hintli firmalarla ikili iş görüşmeleri düzenlenecektir.

Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 25 Haziran 2013 tarihine kadar DEİK’e (Adem Kula 0212 270 37 84 no’lu faksa veya asyapasifik@deik.org.tr e-posta adresine) iletmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

saygılarımla


EK 1 – Başvuru Formu
EK 2 – Taslak Program
EK 3 -  Katılımcı Listesi