TÜRKİYE-İSVİÇRE 6. DÖNEM YÜKSEK DÜZEYLİ İKİLİ EKONOMİK KOMİSYON TOPLANTISINA GÖRÜŞ

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan iletilen bir yazıda, Türkiye-İsviçre 6. Dönem Yüksek Düzeyli İkili Ekonomik Komisyon Toplantısının (YDİK) 19 Mart 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirileceği ve bu kapsamda Şubat’ın ilk yarısında bir hazırlık toplantısının yapılacağı belirtilmektedir.

DEİK / Türkiye – İsviçre İş Konseyi olarak oluşturduğumuz ekli değerlendirme formu ile gerçekleştirilecek 6. Dönem YDİK Toplantısına ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere İsviçre ile ticaret yapan Türk firmalarının yaşadıkları sorunları tespit etmek amacındayız. Söz konusu formu ve varsa görüş önerilerinizi 9 Şubat 2015 Pazartesi gününe kadar DEİK’e (Nil Osmanoğlu, e-mail: nosmanoglu@deik.org.tr, Tel: 0212 339 5020, Faks: 0212 339 5065) iletmeniz çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır.