TÜRKİYE- KORE CUMHURİYETİ ( GÜNEY KORE) SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE İKİLİ TİCARETE ETKİLERİ, 19 HAZİRAN 2013, İSTANBUL TİCARET ODASI, İSTANBUL.

Sayın Üyemiz,


Türkiye - Güney Kore İşadamları Derneği’nden Kurulumuza iletilen yazıda; İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde, Türkiye- Güney Kore İşadamları Derneği işbirliğinde 19 Haziran 2013 Çarşamba günü İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu’nda 13.30- 16.00 saatleri arasında Türkiye- Güney Kore Cumhuriyeti Serbest Ticaret Anlaşması ve ikili ticarete etkileri konulu bir konferans gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Söz konusu programa katılmak isteyen üyelerimizin katılım teyitlerini Türkiye- Güney Kore İş Adamları Derneği’ne ( Gülfidan Ekmekçi, T:90 530 158 47 48; e-posta: infoturkor@gmail.com) iletmeleri gerekmektedir.

 

Bilgileirnize sunarım.


Saygılarımla,


EK: Program