TÜRKİYE – KORE CUMHURİYETİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye- Kore Cumhuriyeti Serbest Ticaret Anlaşması (STA), ilgili onay sürecinin tamamlanmasının ardından 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nden (TOBB) Kurulumuza iletilen yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan Türkiye- Kore Cumhuriyeti STA Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 30 Nisan 2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Mayıs 2013 tarihi itibariyle uygulamaya konumuş olduğu ve BİLGE sisteminde anılan STA kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerine yönelik olarak “KORE” şeklinde bir kod oluşturulmuş bulunduğu bildirilmiştir.

Yazıda, bu çerçevede anılan STA kapsamında Kore Cumuriyeti’nden ithal edilecek eşyaya tercihli rejim uygulanabilmesi amacıyla ibraz edilebilecek ve kabul edilebilecek tek menşe ispat belgesinin “Kore Cumhuriyeti’ndeki tüm ihracatçılar tarafından düzenlenebilecek olan”, bir örneği ilişikte yer alan menşe beyanı olduğu belirtilmiştir.

Yazıda ayrıca, söz konusu beyanın herhangi bir gümrük idaresi veya yetkili makam ya da yetkilendirilmiş kurum tarafından onaylanamayacağı veya vize edilemeyeceği de bildirilmekte olup, ithal edilen eşyanın menşeini ispatlamak üzere, menşe beyanı haricinde başkaca bir belge talep edilmeyeceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

EK: Menşe Beyanı Örneği