TÜRKİYE – RUSYA BANKACILIK VE FİNANS ALANINDA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU HK.

Sayın Üyemiz,

T.C. Merkez Bankası’ndan Kurulumuza iletilen bir yazıda, 4 Mart 2011 tarihinde imzalanan Türkiye – Rusya XI. Dönem Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Protokolünün 2.2. maddesi uyarınca, iki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla iki ülke merkez bankaları yetkilileri başkanlığında “Türk-Rus Bankacılık ve Finans Alanında İşbirliği Çalışma Grubu”nun oluşturulduğu, 20 Nisan 2013 tarihinde imzalanan Türkiye – Rusya KEK XII. Dönem Protokolünün 3.1.maddesinde bahse konu Çalışma Grubunun yürüttüğü çalışmalardan duyulan memnuniyet not edilerek, bankalar arası işbirliği, bankacılık ve finans sektörlerinde yatırımların gerçekleştirilmesi ile ticari işlemlerde yerel paraların kullanılması için elverişli şartların oluşturulması yönünde çalışmalara devam edilmesinin tavsiye edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu Çalışma Grubunun 14-15 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 3. Toplantısı sonucunda imzalanan Tutanakta temel olarak aşağıda belirtilen konulara vurgu yapılmıştır:

1. Her iki ülke mevzuatı da yabancı para birimleri üzerinden sermaye piyasalarında menkul kıymet ihracına izin vermektedir.
2. İki ülke arasındaki ticarette yerel para birimlerinin kullanımında gözlemlenen artıştan memnuniyet duyulmaktadır.
3. İki ülke arasındaki ticarette yerel para birimlerinin kullanımının daha da arttırılabilmesi için iki ülke finansal sektörleri ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ve iki ülke ihracatçılarına uygun finansal araçların sunumu önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, adı geçen Çalışma Grubunun 2-3 Temmuz 2013 tarihlerinde St.Petersburg kentinde yapılacak 4.Toplantısının gündemine dahil edilmesi istenen hususların ve bildirilmekte yarar görülen konuların ivedilikle DEİK’e (Nurengiz Eşki, tel. 0212-339 50 54, e-posta: neski@deik.org.tr) iletilmesi önem arz etmektedir.


Bilgilerinize saygılarımla sunarım.