TÜRKİYE – UKRAYNA STA MÜZAKERELERİ

Sayın Üyemiz,

T. C. Ekonomi Bakanlığı’ndan aldığımız bir yazıda, Türkiye ile Ukrayna arasında mal ticaretinin yanı sıra, hizmet ticaretini de kapsayacak bir Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) imzalanması amacıyla müzakerelerin devam ettiği ve 5 – 7 Mart 2012 tarihlerinde Ankara’da ikinci tur görüşmelerin yapılacağı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, hizmetler ticareti alanında iştigal eden Türk firmalarının Ukrayna pazarına girişte karşılaştıkları zorluklara ilişkin bilgilerin bahse konu müzakerelerde ülkemiz pozisyonunun oluşturulmasına büyük katkı sağlayacağı vurgulanmaktadır.

Hizmetler sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin Ukrayna pazarına giriş ve bu ülkedeki çalışmaları sırasında karşılaştıkları sorunlar ve müzakerelerde gündeme alınmasını arzu ettikleri hususlara ilişkin bir notu 28 Şubat 2012, Salı günü mesai bitimine kadar DEİK’e (Elnur Osmanov, E-mail: eosmanov@deik.org.tr, Faks: 0212 270 37 84 – 270 30 91) iletmelerini rica ederim.

Firmalarımız tarafından yapılacak bilgilendirme Ukrayna ile Türkiye arasında Türk özel sektörü için faydalı ve etkin STA imzalanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,