TÜRKMENİSTAN’DAKİ YATIRIM PROJELERİ ONLINE PLATFORMU HK.

T.C. Ticaret Bakanlığımız tarafından Kurulumuza iletilen bir yazıda, Türkmenistan'da başta petrol ve enerji kaynaklarının işlenmesi alanlarında olmak üzere, hayata geçirilmesi planlanan projeler ile ilgili olarak yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği tüm bilgilerin online derlendiği, Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan www.invest.gov.tm web sitesinin faaliyete geçirildiği bildirilmiştir.

Bahse konu sitede kamu ve özel sektör dâhil olmak üzere ekonominin gelişmesine yönelik programlar, sanayi, inşaat, endüstriyel tarım, tekstil, sağlık hizmetleri ve diğer alanlarla ilgili bilgiler yer almaktadır.