“ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI”, 19-20 NİSAN 2016, AVAZA-TÜRKMENBAŞI

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Kurulumuza iletilen bir yazıda, anılan Oda ile Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği işbirliğinde, 19-20 Nisan 2016 tarihlerinde Avaza-Türkmenbaşı’nda “Uluslararası Girişimcilik Konferansı”nın düzenleneceği bildirilmektedir. 

Söz konusu konferansta; PPP, Sanayi Parkları ve Girişimcilik, İş Geliştirme Kuluçka Merkezleri, Yeniliğe Yönelik İş, İş Hayatında Kadın Liderler, İş ve Eğitim başlıklı oturumlar gerçekleştirilecektir. 

Kayıt ve detaylı bilgi için:

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası
Tel: +99312 398896-97-98
Faks: +99312 398969
E-posta: ccitm.int@gmail.com