ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK İŞ KONSEYİ ÜYELERİ, ENERJİ İŞ KONSEYİ ÜYELERİ, ASYA PASİFİK BÖLGESİ ÜYELERİ VE DEIK ÜYESİ İNŞAAT FİRMALARI

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen bir yazıda, Tayland’ın altyapı alanında ihtiyaç duyduğu yatırımlar çerçevesinde anılan ülke tarafından 2015-2019 Kamu Özel Ortaklığı (PPP) Stratejik Planı hazırlandığı ve Plan kapsamındaki bazı projelerin ülkenin fiziksel ve dijital altyapısını geliştirerek Güneydoğu Asya’da bir merkez haline getirmeyi amaçladığı ifade edilmektedir. 

Kara, demir ve deniz yolları, telekom, atık su ve katı atık yönetimi, eğitim, kamu sağlığı ve teknoloji gibi alanlarda yürütülmesi planlanan projelerin toplamda 1,5 milyar Bahtı aşacak bir yatırım öngörüldüğü belirtilmekte olup bahsi geçen projeler ekte dikkatinize sunulmaktadır. Projeler ile ilgilenen üyelerimizin Tayland Krallığı Ankara Büyükelçiliği (Watchara Saengsrisin, Tel: 0312 437 4318 - 120) ile temasa geçmeleri rica olunur.