ULUSLARARASI YATIRIM FORUMU SOÇİ-2015, RUSYA FEDERASYONU, 2-3 EKİM 2015

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan Kurulumuza iletilen bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği’nden alınan yazıya atıfta bulunularak,  “Uluslararası Yatırım Forumu Soçi-2015” başlıklı etkinliğin 2-3 Ekim 2015 tarihlerinde Soçi’de gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu Forum’a ilişkin taslak program ekte sunulmakta olup, kayıt işlemleri ve diğer ayrıntılara www.forumkuban.ru adresinden ulaşılabilmektedir.