VİKTORYA EYALETİ’NDEN ÜST DÜZEY BÜROKRAT VE ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN İSTANBUL ZİYARETİ

 Sayın Üyemiz,

Avustralya Ticareti Geliştirme Konseyi’nden alınan bir yazıda Viktorya Eyaleti’nden üst düzey bürokrat ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir heyetin İstanbul’u ziyaret edeceği bildirilmiştir. Ziyaret kapsamında 27 Subat 2013, Çarşamba günü, 13:00 – 17:30 saatleri arasında İstanbul Intercontinental Otel’de bir toplantı ve ekli dosyada yer alan firmaların katılımıyla insaat, mimarlik, su ve sulama, enerji sektörlerinde ikili iş görüşmeleri düzenlenecektir.

Söz konusu toplantı ve ikili görüşmelere katılmak isteyen üyelerimizin 15 Subat 2013, Cuma gününe kadar ekli dosyada yer alan katılım formunu doldurarak Austrade’e (Evin Sungun; e-posta: Evin.Sungun@austrade.gov.au Faks: 0212 243 13 32) katılım teyidi vermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,