XI. SOÇİ ULUSLARARASI YATIRIMLAR FORUMU, 20-23 EYLÜL 2012, RUSYA FEDERASYONU

Rusya Federasyonu’nun Türkiye’deki Ticaret Mümessilliği’nden Kurulumuza iletilen bir yazıda, Rusya Federasyonu’nun  Soçi şehrinde 20-23 Eylül 2012 tarihlerinde  XI. Soçi Uluslararası Yatırımlar Forumunun yapılacağı bildirilmektedir.

Rusya Hükümeti desteğiyle düzenlenen söz konusu Forum, Rusya bölgelerinin yatırım projeleri ile ilgili mevcut sorunlara çözüm aramak, iş ortamını iyileştirmek, iş rekabetinin, uzun vadeli projelerin ve girişimlerin güçlendirilmesi konularına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Söz konusu Forum ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.forumkuban.ru  internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Forum'un teknik operatörü Krasnodar Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odasıdır (irtibat kişisi: Rodion Zaytsev, tel. +7 861 262 10 60, e-mail: zaytsev@tppkuban.ru).

Ayrıca, katılımla ilgili sorular için Krasnodar Bölgesi İnşaat Dairesi Yatırım ve Bilgi Edinilme Bölümüne (Bölüm Başkanı Georgiy Kaçkov, tel. +7 861 253 45 99, tel./faks +7 861 253 45 84, e-mail: kachkov@ds.krasnodar.ru, invest@ds.krasnodar.ru) müracaat edilebilir. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.