YEMEN PETROL VE MADENCİLİK BAKANI SAYIN AHMED ABDULLAH DARES VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE TOPLANTI, 11 OCAK 2013, POLAT RENAİSSANCE OTEL, BALMUMCU - İSTANBUL

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Kurulumuza iletildiği üzere, Yemen Petrol ve Madencilik Bakanı  Sayın Ahmed Abdullah Dares, beraberindeki heyet ile 9 – 13 Ocak 2013 tarihleri arasında ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sözkonusu ziyaret vesilesiyle, Sayın Bakan Dares ve beraberindeki heyet ile enerji alanında faaliyet gösteren üyelerimizin katılımlarıyla 11 Ocak 2013 tarihinde saat 10:30’da Polat Renaissance Otel, Balmumcu -  İstanbul’da bir toplantı düzenlenecektir.

Bahse konu toplantı esnasında, Yemen Petrol ve Madencilik Bakanı  Sayın Ahmed Abdullah Dares, petrol ve doğal gaz konusunda; Petrol çıkartılması, saha araştırması ve bu sökterle ilgili nakil hatları, tahmil tahliye istasyonları ve iskeleleri inşaası ve başta mermer madenleri olmak üzere madencilik alanında Yemen’deki fırsatlara dair işadamlarımızla görüşmeyi ve Yemen’e yatırım hususunda davette bulunmayı arzu etmektedirler. Ayrıca, çıkartılan petrol ve doğal gazın satışı ve pazarlanması da toplantıda gündeme alınacaktır.

Bu çerçevede,  söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formu ile birlikte 10 Ocak 2013 mesai bitimine kadar DEİK’e (E-mail: ortadogu-korfez@deik.org.tr  Faks: 0212 270 35 92) iletmeleri gerekmektedir.

 

Ek: Katılım Formu