YENİ DÖNEMDE ÖZBEKİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDA TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI

Türk iş dünyası temsilcilerinin Özbekistan'da yürüttükleri veya planladıkları ticari ve ekonomik faaliyetler sırasında karşılaşılan sıkıntılar hakkında veri tabanı oluşturulmak, özel sektörümüzün Özbekistan pazarından daha fazla pay almasına katkıda bulunmak amacıyla İş Konseyimiz tarafından anket çalışması yürütülecektir.

Anket çalışması 7 Mart – 5 Nisan 2019 tarihleri arasında yürütülecek olup, anketten elde edilen ölçülebilir sonuçlar katılımcı gizliliği gözetilerek üyelerimiz ve anket katılımcılarıyla paylaşılacaktır.

Gelecek dönemde İş Konseyimiz çalışmalarına yön verecek anket çalışmasına https://portal.deik.org.tr/Anket/876 internet bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir.