YURTDIŞI TANITIM DESTEĞİNE KONU FUAR LİSTESİ


T. C. Ekonomi Bakanlığı’ndan bildirildiği üzere; Ekonomi Bakanlığı tarafından döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin yurtdışı tanıtımını desteklemek amacıyla yurtdışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ve film marketlerine yapılan katılımlar ve söz konusu organizasyonlar kapsamında yapılan tanıtımlar desteklenmektedir.

Bu çerçevede, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi yeniden düzenlenerek, Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerindeki Yurtdışı Tanıtım Desteğine Konu Fuarların listesi T.C. Ekonomi Bakanlığı internet sitesinde yayınlanmış olup aşağıdaki linkten söz konusu fuarlar listesine ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

http://www.ekonomi.gov.tr/upload/E9F53BFA-FC96-F6D8-B83D928ECB6943BF/EK%20BT-6%20(Yurt%20Dışı%20Tanıtım%20Desteğine%20Konu%20Fuar%20Listesi).xls