11. AFRİKA ÖZEL SEKTÖR FORUMU, 6-8 KASIM 2019, ANTANANARİVO

Türkiye-Madagaskar İş Konseyi organizasyonu katılımıyla 6-8 Kasım 2019 tarihlerinde 11. Afrika Özel Sektör Forumu gerçekleştirildi. T.C. Ticaret Bakanlığının bildirimi üzerine, T.C. Maliye Bakanlığınca Afrika Birliğinin kullanımına tahsis edilen bütçe kullanılarak organize edilen "Afrikalı Kadın ve Genç Girişimciler Eğitim Programı" sonrası; programın devamı kapsamında Antananarivo'da gerçekleştirilen özel sektör forumunda DEİK tanıtım standı açıldı ve konuşmacı olarak katılım sağlandı.