DEİK EU TALKS: AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI: FIRSATLAR VE RİSKLER