DOĞU AKDENİZ JEOPOLİTİĞİNİN LOJİSTİK KORİDORLARA ETKİSİ, 23 ARALIK 2020

Sayın Hakan Eraydın ve Prof Dr Soner Esmer'in katkılarıyla 23 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen "Doğu Akdeniz Jeopolitiğinin Lojistik Koridoslara Etkisi" adlı çevrimiçi etkinlikte hizmet ihracatında avantaj elde edebileceğimize, Kuşak ve Yol Girişiminin bir ihracat kapısı olarak değerlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bu bağlamda Kuşak ve Yol Konseylerinin kurulumunun önem arz etmesi vurgulanmıştır. Bunlara ek olarak Kuşak ve Yol entegrasyonu, Doğu Akdeniz-Orta Doğu transit taşımacılığının arttırılması, transit süre iyileştirmeleri, ikili anlaşmaların ülkemize faydaları ele alınmıştır.