FAS TİCARET HEYETİ PROGRAMI, 14 OCAK 2019, FAS

DEİK/Türkiye-Fas İş Konseyi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile 14-17 Ocak 2019 tarihleri arasında Fas'a yönelik bir ticari heyet programı düzenlenecek olup; Fas'ın en büyük şehri Kazablanka'ya düzenlenecek ziyaret kapsamında, Türkiye-Fas İş Konseyi Ortak Toplantısı, ikili iş görüşmeleri, proje sunumları ve ilgili kurum-kuruluşlar ile toplantılar gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

2017 yılı itibarı ile Fas'ın yıllık ihracatı 25 milyar ABD Doları, ithalatı ise 45 milyar ABD Doları olarak öngörülmektedir. İhracatta en büyük payı binek otomobiller, izole edilmiş teller ve kimysal gübreler oluşturmaktadır. Bahse konu ziyarette, pazar payının arttırılması ve Türkiye ve Fas'a yönelik iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Ayrıca, otomotiv, otomotiv  yan sanayi, hava taşıtları aksamları, demir-çelik ve demir veya çelikten eşya, beyaz eşya, mineral yağlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aksamları, kablolar, transformatörler, plastik ve mamulleri, inorganik kimyasallar, hububat, sentetik ve suni devamsız lifler, hayvansal ve bitkisel yağlar, eczacılık ürünleri, tekstil ve hazır giyim, sofra ve mutfak ürünleri, mobilya kağıt orman ürünleri sektörleri başta olmak üzere, uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmaların katılımında fayda görülmektedir.

Bu minvalde, anılan ziyarete ilişkin taslak program bilahare bildirilecek olup, katılım bedeli 5.900 Türk Lirasıdır. Azami 35 katılımcı ile düzenlenecek heyete katılmayı arzu eden üyelerimizin 26 Aralık 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar https://bit.ly/2Rxn60o bağlantısında yer alan katılım formunu doldurarak, ödeme dekontunu TİM'e iletmeleri rica olunur.