GAGAVUZYA IV. ULUSLARARASI YATIRIM FORUMU: “INVEST GAGAUZİA 360”, MOLDOVA-KOMRAT

T.C. Ticaret Bakanlığından Kurulumuza iletilen bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfla, 3 Kasım 2018 tarihinde IV. Uluslararası Yatırım Forumu "Invest Gagauzia 360" etkinliğinin Gagavuzya Komrat'ta gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Gagavuzya'nın lojistik olarak AB, BDT ülkeleri ve Türkiye gibi önemli pazarlara imtiyazlı şartllarda ulaşma imkanına sahip olması ve bölgede Serbest Ekonomik Bölge bulunması başta olmak üzere sağladığı imkanlar göz önüne alındığında Gagavuzya'daki iş ve yatırım imkanlarını değerlendirmek üzere anılan foruma ülkemiz özel sektör temsilcilerinin katılImında fayda görülmektedir.

Ekte taslak programı yer alan etkinlikle ilgili detaylı bilgiye https://www.investgagauzia2018.md/en/index.php adresinden ulaşılabilmektedir.