GANA ÖZEL SEKTÖR HEYET PROGRAMI, 25-29 KASIM 2018, AKRA

DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi tarafından 25-29 Kasım 2018 tarihleri arasında Gana'nın başkenti Akraya heyet ziyareti düzenlendi. Söz konusu heyet ziyaretine Türkiye-Gana İş Konseyi Başkanı Turan Koçyiğit, İş Konseyi Başkan Yardımcıları Abdulkadir Turan, Ersel Topaloğlu ve İş Konseyi yürütme kurulu üyelerinden 30 firma temsilcisi katılmış olup, Gana tarafından ise 100'den fazla iş insanı katılım göstermiştir.

Bahse konu ziyaret kapsamında, DEİK ev sahipliğinde, 26 Kasım 2018 tarihinde T.C. Akra Büyükelçisi Nesrin Beyazıt, T.C. Akra Ticaret Müşaviri Buğra Karamış, Gana Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanı Nana Dr. Appiagyei ve AGİ Baskanı Yaw Adu Gyamfi'nin iştirak ettiği kısıtlı katılımlı çalışma kahvaltısı düzenlendi.

Söz konusu çalışma Kahvaltısının ardından Gana Ticaret ve Sanayi Bakanı Alan Kyeramaten, T.C. Akra Büyükelçisi Penmbe Nesrin Bayazit, Gana Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nana Dr. Appiageyi Dankawoso, Gana Ticaret Birliği Başkanı Joseph Obeng'in ve Gana Endüstrileri Derneği Başkanı Yaw Adu Gyamfi ve Türkiye-Gana İş Konseyi Başkanı Turan Koçyiğit'in açılış hitaplarıyla Türkiye-Gana İş Forumu gerçekleştirildi. Anılan forumda aşağıdaki hususlar ön plana çıktı:

 · Türkiye'nin bu yıl Gana ile 60 yıl süren diplomatik ilişkilerini kutlanmakta olup, iki ülke arasında ilişkileri geliştirmek yönünde siyasi irade mevcuttur.

  • İşleyen bir piyasa ekonomisine sahip olan Gana'da tarım ekonominin temel sektörü durumundadır.
  • Gana, Türkiye'den çimento, işlenmiş gıda ürünleri, elektrik kabloları ve telleri, demir-çelik ürünleri ve kimyasal gübreleri ithal ederek altın ve  kakao ihracatını yapmaktadır.  
  • Ağaç sektörü Gana'da çok gelişmiş olmakla birlikte Gana artık hammadde olarak kereste ihracatına izin vermemekte olup, yatırım beklemektedir.
  • Sahra-altı Afrika'daki en büyük üçüncü ticaret ortağı Gana'nın, Türkiye'ye olan ihracatı 2017 yılında 128 milyon dolara, Türkiye'den yaptığı ithalat ise 224 milyon dolar'a ulaştı.
  • Tarım, tarıma dayalı sanayi, tekstil, hazır giyim, müteahhitlik, turizm, otelcilik, petrol, kimyasallar, enerji, ulaştırma iki ülke arasında potansiyel işbirliği alanlarıdır.
  • Gana Hükümeti, dört temeli ekonomik dönüşüm planını açıklamış olup, esnek bir makroekonomik ortam, tarım modernizasyonu, endüstriyel dönüşüm ve altyapı geliştirme projeleri üzerinde Gana'yı yatırım için cazip bir ortam sağlanmasını hedeflemektedir.
  • Gana Hükümeti, sanayi bölgeleri, petrokimya, entegre alüminyum ve boksit sanayi ve ilaç tesisleri dahil olmak üzere sanayileşmenin merkezileştirilmesine odaklanılmasını istemektedir. Gana, Türk yatırımcılar için Batı Afrika pazarına stratejik giriş noktası sunduğu ifade edilmektedir.
  • Türkiye ve Gana, enerji başta olmak üzere potansiyel işbirliği alanlarında ortak yatırımı teşvik etmelidir.
  • Gana Hükümeti, Ashanti Bölgesi'ndeki Asokwa'daki projesi kapsamında bir Türk şirketi, otobüs montaj tesisi kurma sürecini başlattığını bir başka Türk şirketi Tema'da çimento fabrikası kurmak için girişimde bulunduğunu belirtti.

Anılan forumun akabininde Türk ve Ganalı firmalar arasında tarım, gıda, inşaat, müteahhitlik, inşaat malzemeleri, otomotiv, tekstil, mobilya, medikal ürünler, beyaz eşya, elektrikli ve elektronik ürünler, enerji, ulaştırma, lojistik ve kimyasal maddeler ana başlıklarında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

 Resmi Ziyaretler;

İki ülke arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirmesine yönelik ticari heyet programı kapsamında; 27 Kasım 2018 tarihinde Gana Yatırım Ajansı (GIPC), Kuzey Kalkınma Kurumu (NDA), Sanayiciler Derneği (GITA) ve Gana Ulusal Petrol Şirketi (GNPC), Gana Endüstrileri Derneği (AGİ) ve Elektrik İdaresi yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirildi.Heyet Ziyareti kapsamında 28 Kasım 2018 tarihinde Kumasi Kralına ziyaret ve ikili iş görüşmeleri ile son buldu.

Etkinlik Duyurusu

Kurulumuz organizasyonu ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğinde 25-27 Kasım 2018 tarihleri arasında Gana'ya yönelik bir ticari heyet programı düzenlenecek olup, başkent Akra'yı ziyaret kapsamında Türkiye-Gana İş ve Yatırım Forumu, ikili iş görüşmeleri ve ilgili kurum-kuruluşlar ile toplantıların gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

2016 yılı itibarıyla GSYİH'sı 42,8 milyar ABD Dolarına yükseldiği tahmin edilen Gana'nın yıllık ihracatı 21 milyar ABD Doları, ithalatı ise 26,9 milyar ABD Doları olarak öngörülmektedir. Bu ihracatta en büyük payı ham petrol ve petrol yağları, kakao ve ürünleri ile altın oluşturmaktadır. Gana'da tarım sektörü (kakao başta olmak üzere ormancılık ürünleri, sebzeler, deniz ürünleri ve ananas) ekonominin temel sektörü olup, tarımın GSYİH'ya katkısı %35 civarındadır. Hizmetler sektörü (bankacılık başta olmak üzere turizm, perakendecilik, restoran ve otel işletmeciliği) GSYİH'dan %30 civarında pay almakta, sanayinin GSYİH'ya katkısı %25, sanayi sektörü içinde değerlendirilen madencilik ve petrol sektörünün ise %10 düzeyindedir.

Sanayi sektörleri içerisinde de gıda işleme sanayi, içecekler, tütün sanayi, tekstil, hazır giyim, ayakkabı, kereste, kimya ve kozmetik sanayi ile alüminyum sanayi ve çelik sanayi ülkede başlıca kurulu sanayiler olup, en önemli yeri tutmaktadırlar.

Türkiye'nin ihracatında önem taşıyan başlıca ürünler buğday unu, izole tel ve kablolar, petrol yağları, dondurulmuş balıklar, çimento, makarna ve kireçtir. İthalatta ise en önemli ürünler kakao ve kakao ürünleri ile altındır. Bu iki ürün Gana'dan olan ithalatımızın %95'inden fazlasını oluşturmaktadır.

Bu çerçevede; azami 20 firma temsilcisinden oluşacak heyet programına katılmayı arzu eden üyelerimizin en geç 8 Kasım Nisan 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/778/11727bağlantısında yer alan katılım formunu doldurarak,  ödeme dekontunu DEİK'e (İlkimeylül Biçer, E-Posta: africa@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 70) iletmeleri rica olunur.