HAZIRLIK TOPLANTISI: MEKSİKA STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI

Meksika Strateji ve Eylem Planı Çalıştayı öncesi etkinliğin kapsamı, nitelikleri ve hazırlık süreci hakkında görüşme sağlamak amacıyla düzenlenen Hazırlık Toplantısı, 7 Ocak 2019'da İstanbul'da düzenlendi.