İSVİÇRE/ZUG KANTONU YATIRIM, TİCARET VE VERGİ İMKÂNLARI SEMİNERİ, 25 EKİM 2018, İSTANBUL

İstanbul'da 25 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen seminerde; İsviçre'de yatırım ortamı, ticaret ve vergi imkânları özellikle KOBİ'lere yönelik olanaklar çerçevesinde ele alındı.