KAZAKİSTAN PETROL VE DOĞALGAZ SEKTÖRÜ TEDARİK, SATINALMA VE TAAHHÜT SÜRECI BILGILENDIRME TOPLANTISI, İSTANBUL

Dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz üreticilerinden olan Kazakistan'da üretim potansiyeli giderek artarken, sektörde faaliyet gösteren firmaların çeşitli ürün, makine ve ekipmanlarla endüstriyel müteahhitlik, lojistik, müşavirlik ve diğer hizmetlere olan ihtiyacı da önemli ölçüde artış göstermektedir.

Türk firmalarının bu pazardan daha fazla pay alması, ihracat potansiyelimizin ve  Kazakistan petrol sektöründeki operatörlerin kaliteli ürün ve hizmetlere erişim olanaklarının artırılması amacıyla, 23 Ekim 2018 tarihinde, 14:30 – 17:30 saatleri arasında DEİK‘te (Adres: River Plaza, Büyükdere Caddesi, Bahar Sokak No:13, Levent – İstanbul)Kazakistan Petrol ve Doğalgaz Sektörü Tedarik, Satınalma ve Taahhüt Süreci Bilgilendirme Toplantısıdüzenlenecektir.

Toplantıda ilgili Kazak kurumlarının temsilcileri tarafından petrol ve doğalgaz sektöründeki gelişmeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler, sektörde ürün ve hizmet sağlayıcısı firmalardan beklentiler,  aralarında Tengizchevroil LLP,North Caspian Operating Company N.V., Karachaganak Petroleum Operating B.V. ve diğer firmaların bulunduğu ana operatörlerin  ön yeterlilik ve ihale süreçleri ve satınalma planları hakkında ayrıntılı sunumlar yapılacak ve katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır.

Bu kapsamda, toplantıya özellikle aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteren firmalarımızın katılımında fayda görülmektedir:

  • Petrol ve doğalgaz sektörü temsilcilerinin ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet üretimi,
  • Petrol ve doğalgaz sanayii için çeşitli ürün, makine ve ekipman üretimi ve tedariği,
  • Endüstriyel mühendislik ve müteahhitlik,
  • Proje yönetimi, teknik danışmanlık ve müşavirlik.

Bahse konu toplantıya katılmayı arzu eden üyelerimizin 19 Ekim 2018, saat 18:00'a  kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/749/11573 internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak, kayıt yaptırmaları gerekmektedir.