LİTVANYA EKONOMİ VE İNOVASYON BAKAN YARDIMCISI JOVİTA NELİUPSİENE VE LİTVANYA İNOVASYON AJANSI ULUSLARARASI TİCARETİ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ RASA UZDAVİNYTE ZİYARETİ, 06.06.22, VİLNİUS

Türkiye-Litvanya İş Konseyi, Serdar Kurt başkanlığındaki heyet ziyaretinde, Litvanya Ekonomi ve İnnovasyon Bakan Yardımcısı Jovita Neliupsiene ve Litvanya İnovasyon Ajansı Uluslararası Ticareti Geliştirme Direktörü Rasa Uzdavinyte ile 6 Haziran 2022 tarihinde toplantı gerçekleştirdi.

Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Jovita Neliupsiene, hediye edilen Bayraktar TB2 konusunda Türkiye'ye şükran duyduklarını söyledi. Litvanya ile Türkiye'nin geçmişten gelen dostça ve sıcak bir ilişkiye sahip olduğunu belirten Neliupsiene, son gelişmelerle de birlikte ilişkilerinin daha da iyileştiğine ve bunun da ticaret ilişkilerine olumlu yansıyıp ticaret hacmini 1 milyar doların üstüne çıkaracağına inandığını ifade etti. Ukrayna- Rusya savaşı sebebiyle tedarik zincirlerinin bozulduğuna ve Litvanya olarak ham madde, inşaat malzemeleri, metal tedariğinde sıkıntılarla yüzleştiklerine dikkat çeken Neliupsiene, geçmiş dönemde IKEA'nın en büyük mobilya ve ahşap tedarikçisi olduklarını fakat son gelişmelerle birlikte tedarikte zorlandıklarını belirtti. Neliupsiene, Litvanya tarafının da JETCO toplantısının gerçekleşmesini istediklerini ifade etti.

DEİK, Türkiye- Litvanya İş Konseyi Başkanı Serdar Kurt ise, yeni dönem konusunda umutlu olduğunu, Bayraktar TB2 konusunun iki ülkeyi birbirine yaklaştırdığını, yakın gelecekte de savunma sanayisinde yeni ortaklıklar kurulmasını umduğunu belirtti. DEİK'i ve Türkiye- Litvanya İş Konseyi'ni tanıtan Kurt, İş Konseyi'nin bölgedeki en yoğun katılımlı konsey olduğunu da söyledi.