MACARİSTAN İLE AFRİKA'DA İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU 1. TOPLANTISI, 3 EYLÜL 2019, İSTANBUL

Türkiye ile Macaristan arasında Afrika'da iş birliği çalışmalarına yönelik ilk hazırlık toplantısı, 3 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.