MAKEDONYA'YA ÖZEL SEKTÖR HEYETİ ZİYARETİ, 12 ŞUBAT 2019, MAKEDONYA

İş Konseyinin Karşı Kanat temasları ile resmi temasların ve ayrıca Türk firmalar ile Makedonyalı firmalar arasındaki iş birliğinin artırılması hedefiyle 12 Şubat 2019 tarihinde ziyaret gerçekleştirildi.