MEKSİKA DURANGO EYALETİ ENDÜSTRİYEL İŞ GELİŞTİRMEDEN SORUMLU MÜSTEŞAR İLE TOPLANTI

Meksika Durango Eyaleti Endüstriyel İş Geliştirmeden Sorumlu Müsteşar Paulina Gonzales ile 19 Ocak 2018 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye ve Meksika pazarındaki endüstri potanisyeli hakkında görüşmeler yapıldı.