NORMALE DÖNÜŞ: COVİD-19'UN TÜRKİYE VE JAPONYA EKONOMİLERİNE ETKİSİ