PORTEKİZ-TÜRKİYE YATIRIMCI YUVARLAK MASA TOPLANTISI, 8 MART 2018, PORTEKİZ

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin JETCO 3. Dönem Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği Portekiz ziyareti vesilesiyle, 8 Mart 2018 tarihinde Portekiz Dışişleri Bakanlığı'nda "Portekiz-Türkiye Yatırımcı Yuvarlak Masa Toplantısı" düzenlendi. Anılan toplantıya Dönemin T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz Uluslararasılaşmadan Sorumlu Devlet Sekreteri Eurico Brilhante Dias, Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı Berna İlter, AICEP Başkanı Luís Castro Henriques ve her iki ülke iş dünyasının önde gelen kısıtlı sayıda temsilcisi katıldı.
 
Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva konuş- masında, Türkiye ve Portekiz'in rekabetçi ve jeopolitik konumları nedeniyle birbirine benzer iki ülke olduklarını ifade etti. Türkiye ve Portekiz arasındaki ticaret hacminin 1,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve 2017 yılında bir önceki yıla göre ticaret hacminin yüzde 15 oranında artış gösterdiğini ifade eden Silva, artışa rağmen bu rakamın potansiyeli yansıtmadığını kaydetti. Silva Portekiz pazarı- nın yalnızca Portekiz'den ibaret olmadığını, aynı zamanda Portekizce konuşan ülkeleri de kapsadığını ifade etti.
 
Dönemin T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında ekonomisi en fazla büyüyen ülkeler arasında olduğunu ve çevre ülkeler ile gerçekleştirdiği ticaret ve yatırım ilişkileri ve kültürel yakınlık nedeniyle çok büyük bir nüfusa hitap edebildiğini ifade etti. Türki- ye'nin fırsatlar ülkesi olduğunu belirten Zeybekci, önü- müzdeki dönemde elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji, sağlık, tarım gibi sektörlerde yapılacak yatırımlardan ve yabancı yatırımcılara sunulan teşvik paketinin avantajlarından bahsetti.
 
Portekiz'in en büyük yabancı yatırımı Yılport Holding'in Liman Entegrasyonundan Sorumlu Direktörü Cihan Akın, Portekiz'deki liman yatırımlarının 2 yılı doldurduğunu belirtti.