RUSYA FEDERASYONU TATARİSTAN CUMHURBAŞKANI RUSTAM MINNIHANOV'UN TÜRKİYE ZİYARETİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE - TATARİSTAN İŞ FORUMU

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov'un Türkiye ziyareti kapsamında, 27 Nisan 2018 tarihinde İstanbul'da Türkiye- Tataristan İş Forumu düzenlendi. Türkiye-Rusya İş Konseyi ve Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliği iş birliğinde icra edilen etkinliğe; R. Minnihanov, T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelışev, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Tataristan hükümet yetkilileri, özerk cumhuriyette faaliyet gösteren büyük sanayi işletmelerinin üst düzey yöneticileri ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı. Özilhan, yaptığı açılış konuşmasında Rusya'nın ekonomik açıdan en gelişmiş bölgelerinden birisi olan Tataristan'ın; sanayi üretiminde 5'inci, tarımsal üretimde ise 3'üncü sırada bulunduğunu ve yeni iş olanakları anlamında büyük bir potansiyel vadettiğini belirterek Türkiye-Tataristan ticari ve ekonomik iş birliğinin Türkiye-Rusya ilişkilerini de olumlu etkilediğini dile getirdi. Tataristan'da faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketler arasında Türk firmalarının ilk sırada olduğunu ve bölgedeki yabancı yatırımların yaklaşık dörtte birinin Türkiye'nin payına düştüğünü vurgulayan Özilhan, önümüzdeki dönemde enerji, imalat sanayisi ve turizm hizmetleri alanında yeni projelerin hayata geçirilmesinin planlandığını ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.