SEYŞELLER TİCARET HEYETİ PROGRAMI

Kurulumuz organizasyonu ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğinde 10 – 13 Nisan 2019 tarihleri arasında Seyşeller'e yönelik bir ticari heyet programı düzenlenecek olup; başkent Victoria'ya ziyaret kapsamında Türkiye-Seyşeller İş Forumu, ikili iş görüşmeleri, proje sunumları ve ilgili kurum-kuruluşlar ile toplantılar gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Seyşeller Cumhuriyeti, Hint Okyanusunda yer alan 115'in üzerinde adadan oluşan bir ada ülkesidir. Ülke ekonomisi turizm ve tarım sektörlerine dayanmakta olup turizm sektörü ülkede istihdamın yüzde 30'unu, toplam gelirlerin yüzde 70'ini oluşturmaktadır. Ülkenin önemli ihracat ürünleri arasında ton balığı, petrol ve çeşitli yedek parça ürünleri yer almaktadır. Ülkede yat turizmi önemli ölçüde gelişmiş olup; 2016 yılında 578 milyon dolar tutarında, 2017 yılında ise 128 milyon dolar tutarında yat ve deniz araçları ithal edilmiştir. Hükümet, ülke ekonomisinin sadece turizm sektörüne bağlı kalmaması amacıyla tarım, balıkçılık ve imalat sektörlerini desteklemekte ve ülkeye yabancı sermaye çekmeye çalışmaktadır. 

Seyşeller, 455 kilometrekarelik yüzölçümü ve 95 bin nüfusu ile Afrika kıtasının doğusunda yer almakta olup, IMF verilerine göre 2019 yılında ülke ekonomisinin %3,6 oranında büyümesi beklenmektedir. 2017 yılı itibariyle ülkenin GSYH'sı 1,5 milyar dolar, kişi başına düşen milli geliri ise 15.600 ABD Dolarıdır. Ülkenin 2017 yılı toplam ihracatı 568,4 milyon dolar olup, ihracat yaptığı ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Birleşik Krallık gelmektedir. 2017 yılı toplam ithalatı ise 1 milyar dolar düzeyinde olup ithalat yaptığı ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Fransa yer almaktadır.

Bu çerçevede; bahse konu heyet programına sağlık, turizm ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimizin katılımında fayda görülmekte olup; kısıtlı katılımla düzenlenecek ziyarete katılmayı arzu eden üyelerimizin 18 Mart 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/874/12415 bağlantısında yer alan katılım formunu doldurarak,  ödeme dekontunu DEİK'e (Talha Usluoğlu, E-Posta: africa@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 46) iletmeleri rica olunur.