T.C. EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ'NİN JETCO TOPLANTISI KAPSAMINDA PORTEKİZ ZİYARETİ, 7-9 MART 2018, LİZBON

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin JETCO 3. Dönem Toplantısı kapsamında 7-9 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiği Portekiz ziyareti kapsamında Türkiye-Portekiz İş Konseyi ve Portekiz Ticaret ve Yatırım Ajansı AICEP tarafından 8 Mart 2018 tarihinde Lizbon-Por- tekiz'de "Portekiz-Türkiye İş Forumu" düzenlendi.
 
Portekiz-Türkiye İş Forumu'nda T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz Uluslararasılaşmadan Sorumlu Devlet Sek- reteri Eurico Brilhante Dias, AICEP Başkanı Luís Castro Henriques ve Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı Berna Gözbaşı katılımcılara hitapta bulundu.
 
AICEP Başkanı Luís Castro Henriques Portekiz'in yatırım- cılara cazip teşvik paketleri sunduğunu belirterek, Porte- kiz'in konumu itibariyla Avrupa pazarına açılan kapılardan birisi olduğunu ve 2007 yılından beri bakir alanlarda sıfır- dan yapılan yatırımlarda çok büyük bir artış yakalandığını ifade etti. Bu süreçte Portekiz'in jeostratejik konumunun büyük rol oynadığını belirten Henriques, bölgelerinde 700 milyonluk bir nüfusa erişim imkânı bulunduğunu ve bu nüfusun 260 milyonunun Portekizce konuştuğunu kaydetti. Henriques ayrıca, teknolojik altyapı ve yenilikçi hizmetlerle yatırımcılara iyi bir ekosistem sunduklarının altını çizdi.