T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ABD EYLEM PLANI KOORDİNASYON TOPLANTISI

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından hazırlanan Eylem Planı nezdinde 17 Mayıs 2018'de Ankara'da, T.C. Ekonomi Bakanlığı ile koordinasyon toplantısı düzenlendi.