TÜRKİYE-NORVEÇ İŞ KONSEYİ TOPLANTISI, 2 NİSAN 2018, İSTANBUL

Türkiye-Norveç İş Konseyi Toplantısı 2 Nisan 2018'de DEİK ofisinde gerçekleştirildi.