TÜRKİYE-NORVEÇ İŞ KONSEYİ TOPLANTISI, 29 OCAK 2018, İSTANBUL

Türkiye-Norveç İş Konseyi yürütme kurulu toplantısı, 29 Ocak 2018'de DEİK ofisinde gerçekleştirildi.