TÜRKİYE-SIRBİSTAN İŞ KONSEYİ BELGRAD TEMASLARI, 3-14 MART 2019

Türkiye-Sırbistan İş Konseyi, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve potansiyel iş birliklerinin görüşülmesi amacıyla 13-14 Mart 2019 tarihlerinde gerçek- leştirdiği Belgrad temaslarına, T.C. Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i ziyaret ederek başladı. Çalışma kahvaltısında Büyükelçi Bilgiç tarafından Türkiye ve Sırbistan arasındaki siyasi yakınlaşmanın ikili ticarete olumlu katkıları değerlendirildi ve Sırbistan'a dair genel bilgiler, dış ilişkiler, ekonomik görünüm ve ülke coğrafyasını kapsayan bir sunum gerçekleştirildi.
 
Büyükelçilik ziyaretinin ardından Türkiye-Sırbistan İş Konseyi karşı kanadı Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası (PKS)'na bir ziyaret gerçekleştirildi. PKS ile yapılan verimli toplantının ardından Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Turizm ve Telekomünikas- yon Bakanı Rasim Ljajic'e bir ziyaret gerçekleştirildi. İş Konseyi'nin Belgrad temaslarının ilk gününde son olarak Türk-Sırp İş Derneği (TSBA) ziyaret edildi. DEİK-TSBA iş birliğinde İstanbul'da inşaat sektörü üzerine bir değerlendirme toplantısı yapılması ve ayrıca DEİK-TSBA arasında bir iyi niyet sözleşmesi (MoU) imzalanması öngörüldü.
 
İş Konseyinin Belgrad temaslarının ikinci gününde ilk olarak Sırbistan Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanı Branislav Nedimovic'e bir ziyaret gerçekleştirildi. Bakanlık ziyaretinin ardından son olarak Sırbistan Kalkınma Ajansı (RAS) ziyaret edildi. Sırbistan'a Türk yatırımlarının artırıl- ması yolunda DEİK-RAS arasında yapılabilecek muhtemel iş birlikleri görüşüldü.