TÜRKİYE - TAYLAND EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİ SEMİNERİ,İSTANBUL

Tayland Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye-Tayland İş Konseyi iş birliğinde 19 Eylül 2019 Perşembe günü 08:30-16:00 saatleri arasında Mövenpick Hotel İstanbul'da Türkiye-Tayland Ekonomik İş Birliği Potansiyeli Semineri düzenlenecektir.
 
Sanayi sektörü Tayland'ın ekonomik çıktısının yaklaşık olarak yarısını oluşturmaktadır. Tarım sektörü ekonominin sadece %12'sini oluşturmasına rağmen ülkedeki işgücünün yaklaşık olarak yarısını istihdam etmektedir. Ürün ihracatı 1990'larda gerçekleştirilen yatırımlarla emek-yoğun tekstil sektöründen bilgisayar aksesuarları ve otomobil parçaları gibi teknoloji-yoğun ürünlere doğru kaymıştır. Tayland, aynı zamanda Dünya'nın en büyük pirinç ihracatçısıdır. Turizm gelirleri de ülke ekonomisinde oldukça önemli bir yer (ülke GSYİH'sinin %6,6'i) tutmaktadır.
 
Tayland'ın başlıca ihracat kalemleri makine, elektrikli ve elektronik teçhizat, taşıt (raylı sistem hariç), kauçuk, mineral yakıtlar iken başlıca ithalat kalemleri demir ve çelik ürünleri, inşaat malzemeleri ve motorlu araçlar, altın ve petrol yağlarıdır. 
 
Bu bilgiler ışığında ekte taslak programı yer alan seminere katılmak isteyen üyelerimizin 16 Eylül Pazartesi günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1001/13179 linkinde yer alan katılım formunu doldurmaları gerekmektedir. 
 
Ek: Program
 
Önemli Not: Etkinlik dili İngilizcedir. İngilizce-Türkçe simültane çeviri olacaktır.