TÜRKİYE VE BANGLADEŞ ARASINDA TİCARET VE YATIRIM İLIŞKİLERİ: GELECEKTEKİ BEKLENTİLER SEMİNERİ'NE KATILIM

İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye ve Bangladeş Arasında Ticaret ve Yatırım İlişkileri: Gelecekteki Beklentiler Semineri, 24 Ocak 2019'da düzenlendi.