UK EXPORT FİNANCE 3. ÜLKELERDE ENERJİ SEKTÖRÜ İŞBİRLİKLERİ SUNUMU, 16 MAYIS 2019

UK Export Finance Bölge Müdürü Özgür Kutay, Konsey üyelerine üçüncü ülkeler yönelik işbirliği örneklerini ve alternatif finansman modellerini tanıttı. Temel olarak üç ana başlıkta toplanan UK Export Finance destekleri yatırım garantileri, doğrudan finansman ve sigorta olarak sıralanmaktadır. Irak, Angola, Mısır, Tanzanya gibi farklı coğrafyalarda kurumun mevzuat açısından yeterli bulduğu projelerde yabancı ülke şirketlerine verilen çeşitli destekler üyelere tanıtıldı.