ULUSLARARASI YAPTIRIMLAR AÇISINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE RİSKLER