YURTDIŞI PAZARLARDA KARŞILAŞILAN TARİFE DIŞI ENGELLER VE ÇÖZÜM YOLLARI SEMİNERİ, 13 MAYIS

DEİK tarafından ihracatçıların pazara giriş kapsamında ülke pazarlarında rekabet güçlerinin zayıflamasından ötürü karşılaştıkları teknik engellerin çözümlenmesi ve ihracatın finansmanı konularında bilgilendirilmelerini amacıyla 13 Mayıs 2016 Cuma günü DEİK Ofisi’nde (River Plaza) 10.00 – 12.15 saatleri arasında bir seminer yapılacaktır.

Dünya Ticaret Örgütü nezninde Türkiye’nin ticarette teknik engeller kapsamındaki her türlü bilgi akışı, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.  Yurtdışı pazarlara giriş ve teknik engeller konusunda detaylı bilgilerin yer aldığı Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi’nin (www.teknikengel.gov.tr) bu amaçla kurulmuştur. Sözkonusu seminer sırasında bu kapsamda ihracatçılara bilgilendirme yapılacaktır. Buna ilave, tamamlayıcı unsur olarak ihracatın finansmanı konusunda Eximbank tarafından bir sunum yapılması öngörülmektedir. Etkinlik programı aşağıda yer almaktadır.

Seminere katılmak isteyen üyelerimizin yer kısıtı kapsamında başvuru sırasının dikkate alınacağı ve her firmadan birer temsilcinin kaydının kabul edileceği bilgisi dahilinde online başvurularını http://portal. deik.org.tr/KatilimFormu/203/6789 en geç 10 Mayıs 2016 Salı gününe kadar DEİK’e iletmesi önem arz etmektedir.