AB BAKANI ÖMER ÇELİK İLE TOPLANTI, 3 AĞUSTOS 2016, ANKARA