DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN VE İŞ KONSEYİ HEYETİ PENCAP EYALETİ BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF İLE TOPLANTI, 1 EYLÜL 2016, PAKİSTAN