DEİK İLETİŞİM KOMİTESİ TOPLANTISI, 1 AĞUSTOS 2016, İSTANBUL