DTİK STRATEJİ PROJESİ BÜTÜNLEŞTİRME KONFERANSI AÇILIŞ RESEPSİYONU, 5 TEMMUZ 2017, İSTANBUL