DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ 10. KURULTAYI, 14-15 EYLÜL 2023, İSTANBUL